Våra resor

Resor till när och/eller fjärran sker minst en gång per år.
Skottland har besökts många gånger. Vi har gjort ett par resor till Rostock-området, där våra ledamöter med damer under festliga former tömt från Skottland förda fat med Arran- och Springbankwhisky. Är inte resorna så långväga brukar kosan ställas till någon intressant plats inom Skandinavien.